Informacje osiedlowe…

Mielec jest podzielony na 18 osiedli, które są jednostkami pomocniczymi wspólnoty samorządowej. Zostały utworzone 14 czerwca 1978 przez Miejską Radę Narodową, a następnie wraz z przyłączeniem kolejnych terenów podział ten był korygowany. Podział na osiedla obejmuje cały obszar miasta, a przy ich wyznaczaniu pod uwagę wzięta została jednorodność układu osadniczego, układ przestrzenny oraz możliwości integracji w celu wykonywania zadań publicznych.

Menu “Informacje Osiedlowe” zawiera informacje z każdego z 18 mieleckich osiedli. Za treści umieszczone po linkiem każdego osiedla odpowiedzialny jest Zarząd Rady Osiedla lub osoby przez niego wyznaczone. Główny administrator portalu 39300mielec.pl nie będzie ingerował w treści umieszczane we wpisach dotyczących poszczególnych osiedli i będzie je umieszczał na stronie natychmiast po sprawdzeniu, czy wpis nie narusza regulaminu portalu.

Każdy przejaw hejtu, naruszenia czyjegoś dobrego imienia, jakiekolwiek wpisy i komentarze dotyczące rasy, orientacji seksualnej, religii, kultury, płci lub tożsamości nie będą tolerowane i będą usuwane. Ich autorzy będą usuwani z listy użytkowników serwisu i nie będą mieć możliwości publikowania treści na stronie osiedla.

Podział Miasta Mielca na osiedla.
Udostępnij...